You are here

Realizowanie

Obecna księgowa powinna znać braki firmy i w związku z tym ulepszać gospodarkę finansową firmy.

księgowy na spotkaniu
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com
W krajowym systemie prawnym stanowisko księgowego nie zostało uregulowane przepisami prawa. Pomimo tego środowisko księgowych posiada swój indywidualny kodeks etyki, biorąc pod uwagę specyfikę tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości wynika ze świadomości, iż zawód pracowników, parających się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nierozerwalnie łączy się z realizowaniem działalności podstawowej przedsiębiorstwa i z jej zarządzaniem.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1