You are here

Realizowanie

Obecna księgowa powinna znać braki firmy i w związku z tym ulepszać gospodarkę finansową firmy.

księgowy na spotkaniu
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com
W krajowym systemie prawnym stanowisko księgowej nie zostało uregulowane przepisami prawa. Pomimo tego środowisko księgowych wypracowało swój indywidualny kodeks etyki, biorąc pod uwagę odrębność tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości wynika ze świadomości, iż profesja osób, zajmujących się rachunkowością nierozerwalnie łączy się z realizowaniem działalności statutowej jednostki i z jej kierowaniem.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1