You are here

Czym jest ocena pracownicza, jaką realizuje funkcję i w jaki sposób przebiega?

Ocena pracownicza jest przeważnie dokonywana w większych firmach oraz przedsiębiorstwach. Jej decydującym celem jest drobiazgowa i ścisła ocena pracownika, jego pracy i wywiązywania się z zleconych mu obowiązków. Ocena pracownicza spełnia kilka istotnych funkcji, pośród nich możemy wymienić rolę rozwojową, motywacyjną, informacyjną, na domiar tego też rolę decyzyjną oraz edukacyjną. Dzięki niej można stwierdzić efektywność osób, jakie są zatrudnione w firmie, i także konkretnie skontrolować ich pracę, na przykład oceniając czy jest ona zgodna z otrzymanymi standardami w danej firmie.
ocena pracownicza
Author: Fabrice Florin
Source: http://www.flickr.com
Ocena (super ocenie pracownika - https://behavio.pl/) pracownicza zdoła odbywać się na przeróżne sposoby. Zwykle ocenę pracowniczą dokonuje się przy użyciu formularzy, dzięki nim można efektywnie ocenić każdego pracownika przypisując mu właściwą ocenę w zależności od jego pracy, osiąganych wyników czy również zaangażowania. W niektórych przedsiębiorstwach ocena pracownicza następuje podczas rozmowy z szefem, częstokroć także sami pracownicy oceniają obiektywnie swoją pracę biorąc pod uwagę swoje dawne osiągnięcia, porażki i tak dalej.

Taka ocena pracownicza pozwala zwrócić uwagę na to, nad czym jeszcze można popracować, do tego dzięki niej wolno też dojrzeć jakie postępy zrobili pracownicy, a także (zobacz przejdź) jak na przykład wpłynęło to na całą firmę oraz jej działanie. Oceny pracownicze mogą przybierać jeszcze inne rozmaite formy, chociażby takie jak na przykład skala behawioralna, oceny opisowe,
ocena pracownika
Author: NCDOTcommunications
Source: http://www.flickr.com
w wielu przypadkach stosuje się też rankingi pracownicze.

Każde te sposoby i formy są łączone w zależności od typu przedsiębiorstwa, jego okazałości, ilości pracowników oraz wielu innych ważkich czynników. Poprawnie dostosowane formy oceniania pracowników i także drobiazgowa ocena pracownicza zezwala na uzyskanie dobrych, solennych wyników co ma znaczące znaczenie zarówno dla poszczególnych pracowników, jak także dla pełnego przedsiębiorstwa.


Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1