You are here

Każdy serwis internetowy oferujący w sieci towary albo usługi musi mieć umieszczony jakiś regulamin

Obowiązek posiadania regulaminu prowadzenia sklepu internetowegoj jest nałożony przez Ustawę o świadczeniu usług na drodze elektronicznej. Jest to niezwykle ważny fragment działalności internetowej, zarówno dla osób prywatnych jak i właścicieli sklepów.
strona internetowa
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com
Regulamin strony WWW nie tylko definiuje rodzaj i sposób działalności realizowanej w danym miejscu, lecz także, a może przede wszystkim wyznacza prawa i obowiązki wszystkich stron zawieranych transakcji a także przebieg. Regulamin strony WWW jest w praktyce pisemną formą umowy, na podstawie której obie strony zamierzają postępować w trakcie i po transakcji (dowiedz się więcej o regulaminie strony). Dobry regulamin strony WWW jest także jak firmowa wizytówka. Ma wzbudzić zaufanie, pokazać uczciwe intencje właściciela sklepu oraz gwarantować jego profesjonalizm. Wymieniona wcześniej Ustawa o świadczeniu usług w formie elektronicznej ma w swoich zapisach wymienione tematy, jakie powinny albo muszą być zawarte w sklepowych regulaminach. Będą to kwestie formalne i dla zabezpieczenia dokonywanych później zakupów należy ich przestrzegać, czyli umieścić w Regulaminie stosowne paragrafy.Napisanie dobrego regulaminu wcale do prostych nie należy, bowiem często okazuje się po pewnym czasie, że brakuje pewnych punktów albo są one na tyle nieprecyzyjne, że dają możliwości nadużyć po obu stronach. Przytrafić się może, że pomimo najszczerszych chęci regulamin zawiera tzw klauzule niedozwolone, czyli punkty niezgodne z obowiązującym prawem. Wtedy najlepszym wyjściem będzie w miarę szybko dokonać odpowiednich poprawek, aby później podobne sytuacje nie miały miejsca.

Obecnie znaleźć można firmy specjalizujące się w przygotowywaniu regulaminów na konkretne strony. To sposób konsultingu opartego na solidnej znajomości prawniczej i handlowej. Przy jakiś trudnościach we własnoręcznym przygotowaniu odpowiedniego regulaminu można się wspomóc takim wsparciem, bowiem doświadczenie ludzi redagujących wiele regulaminów znacznie zmniejsza możliwość pominięcia istotnych elementów, lub sformułowania zapisów w niewłaściwej formie (sprawdź informacje na legalnybiznes.pl).
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1